Skip to content
Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Latest news

Heol Cae Ysgubor, Rhydaman/Ammanford (Yn dod cyn hir / Coming Soon)

Published: Thursday 21 April 2022
Heol Cae Ysgubor, Rhydaman/Ammanford (Yn dod cyn hir / Coming Soon)

Mae Heol Cae Ysgubor yn ddatblygiad newydd gan y Cyngor sy'n darparu 28 o dai cyngor newydd. Mae'r datblygiad yn cael ei gyflwyno mewn un cam a disgwylir iddo gael ei gwblhau ar 16 Mai 2022. Bydd y datblygiad hwn yn darparu 28 o dai cyngor newydd ychwanegol a bydd yn cynnwys:

 • 18 tŷ dwy ystafell wely
 • 6 tŷ tair ystafell wely
 • 4 tŷ pedair ystafell wely

Mae'r tai yn effeithlon o ran ynni a bydd hyn yn golygu biliau ynni is i denantiaid. Maent wedi cael eu hadeiladu i safon uchel a fydd yn helpu i leihau allyriadau carbon, gwella effeithlonrwydd ynni'r tai, a gwella iechyd a llesiant i'r tenantiaid.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Heol Cae Ysgubor is a Council new build development providing 28 new Council homes. The development is being delivered in 1 phase and is due to complete on 16th May 2022. This phase will provide an additional 28 new council homes and will include:

 • 18 two bedroom houses
 • 6 three bedroom houses
 • 4 four bedroom houses

The homes are energy efficient and will have lower energy bills for tenants. They have been built to a high quality which will help reduce carbon emissions, improve the homes energy efficiency, and improve the health and well-being for tenants.


Cynigion Pasg / Easter Bidding 2022

Published: Wednesday 13 April 2022

Oherwydd Penwythnos Gŵyl y Banc bydd y cylch ceisiadau nesaf yn cael ei ymestyn i ddydd Mawrth 19eg o Ebrill 2022.

Bydd eiddo’n cael ei hysbysebu rhwng hanner nos dydd Iau tan hanner nos ddydd Mawrth.

 

Due to the Bank Holiday Weekend the next bidding cycle will be extended to Tuesday 19th April 2022.

Properties will be advertised from midnight Thursday to midnight Tuesday.


Clos Wern Las, Llanelli (Yn dod cyn hir / Coming Soon)

Published: Wednesday 13 April 2022
Clos Wern Las, Llanelli (Yn dod cyn hir / Coming Soon)

Clos Wern Las, Llanelli

Mae Clos Wern Las yn un o ddatblygiadau tai newydd cyntaf y Cyngor. Caiff y datblygiad ei ddarparu mewn tri cham, a disgwylir i'r cam cyntaf gael ei gwblhau ddydd Llun, 18 Ebrill. Bydd y cam hwn yn darparu 8 o dai cyngor ychwanegol newydd a bydd yn cynnwys:

 • 8 tŷ â dwy ystafell wely

Mae'r tai yn effeithlon o ran ynni a bydd hyn yn golygu biliau ynni is i denantiaid. Maent wedi cael eu hadeiladu i safon uchel a fydd yn helpu i leihau allyriadau carbon, gwella effeithlonrwydd ynni'r tai, a gwella iechyd a llesiant i'r tenantiaid.

Clos Wern Las, Llanelli

Clos Wern Las is one of the councils first new build developments. The development is being delivered in 3 phases, with the first phase due to complete on Monday 18th April. This phase will provide an additional 8 new council homes and will include:

 • 8 two bedroom homes

The homes are energy efficient and will have lower energy bills for tenants. They have been built to a high quality which will help reduce carbon emissions, improve the homes energy efficiency, and improve the health and well-being for tenants.

 


Garreglwyd, Pen-bre (Yn dod cyn hir) / Garreglwyd, Pembrey (Coming Soon)

Published: Wednesday 9 February 2022
Garreglwyd, Pen-bre (Yn dod cyn hir) / Garreglwyd, Pembrey (Coming Soon)

Garreglwyd, Pen-bre (Yn dod cyn hir)

Garreglwyd yw un o ddatblygiadau tai newydd cyntaf y Cyngor. Bydd y datblygiad yn darparu 13 o dai Cyngor ychwanegol newydd ac yn cynnwys:

 • 12 o dai dwy ystafell wely
 • 1  ty pedair ystafell wely

Mae’r tai yn effeithlon o ran ynni a bydd biliau ynni’r tenantiaid yn is. Byddant o safon uchel a fydd yn helpu i leihau allyriadau carbon, gwella effeithlonrwydd ynni'r tai, a gwella iechyd a llesiant y tenantiaid..

Bydd y datblygiad yn cael ei gwblhau mewn un cam ac yn cael ei hysbysebu ar Chwefror 25ed 2022.

Bydd pob eiddo'n cael ei osod o dan Bolisi Gosodiadau Lleol wedi'i gyhoeddi.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Garreglwyd, Pembrey (Coming Soon)

Garreglwyd is one of the councils first new build developments. This development will provide an additional 13 new council homes and will include:

 • 12 two bedroom homes
 • 1 four bedroom home

The homes are energy efficient and will have lower energy bills for tenants. They will be built to a high quality which will help reduce carbon emissions, improve the homes energy efficiency, and improve the health and well-being for tenants.

The development is being completed in one stage and will advertised on February 25th 2022.

All properties will be let under a published Local Lettings Policy.


Hysbysebion dros y Nadolig / Christmas Advertisements

Published: Tuesday 21 December 2021

Hysbysebion dros y Nadolig

Ni fydd unrhyw eiddo'n cael ei hysbysebu ar Canfod Cartref yn ystod y cyfnod rhwng 24 Rhagfyr 2021 a 27 Rhagfyr 2021.

Bydd hysbysebion yn ailddechrau yn ôl yr arfer o 31 Rhagfyr 2021.

 

 


Christmas Advertisements

No properties will be advertised on Canfod Cartref for the period 24th December 2021 to 27th December 2021.

Advertisements will resume as normal from 31st December 2021.