Skip to content
Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Latest news

Brand new development

Published: Wednesday 18 December 2019

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gyffro i gyd wrth gyhoeddi datblygiad newydd sbon yng Nghlos Wern Las (Amanwy/Dylan), Llanelli.

Bydd y cam cyntaf o dai ynni-effeithlon newydd yn cael eu hysbysebu ar Canfod Cartref ym mis Ionawr 2020. Bydd hyn yn cynnwys dau dŷ 4 ystafell wely a ddeg tŷ 2 ystafell wely.

Bydd pob eiddo'n cael ei osod o dan Bolisi Gosodiadau Lleol wedi'i gyhoeddi.

Mae angen i unrhyw ymgeisydd sydd â diddordeb yn y datblygiad Tai Cyngor newydd hwn sicrhau ei fod ar y gofrestr tai cyn yr hysbyseb ym mis Ionawr. Cysylltwch â'r Tîm Dewisiadau Tai drwy ffonio 01554 899389.

============================================================================================

Carmthenshire County Council Is excited to announce a brand-new development at Clos Wern Las (Amanwy/Dylan), Llanelli

The first phase of new energy efficient homes will be advertised on Canfod Cartref in January 2020. This will consist of two 4-Bedroom houses and ten 2-bedroom houses.

All properties will be let under a published Local Lettings Policy

Any applicants interested in this new Council Housing development need to make sure that they are on the Housing register prior to the January advertisement. Please contact our Housing options Team on 01554 899389.


Maes y Bryn, Llangennech

Published: Tuesday 1 October 2019
Maes y Bryn, Llangennech

Mae Bro Myrddin yn gyffroes iawn i gyhoeddi datblygiad newydd fydd ar gael yn Maes Y Bryn, Llangennech. Llanelli

Bro Myrddin Housing Association is excited to announce a new development soon to be available at Maes y Bryn, Llangennech.

______________________________________________________________________________________________

Bydd y safle newydd yn cynnwys flatiau a tai ac byddant yn cael ei hysbysebu Medi ac Hydref, 2019

This site will consist of flats and houses and will be advertised in September/October 2019

______________________________________________________________________________________________

Byddant yn cael ei  cyflewni o dan y polisi gosodiadau tai lleol mewn cytundeb gyda partneriaieth Sir Gaerfyrddin.

All properties will be allocated under the Local Lettings Policy as agreed by the Carmarthenshire Partnership.


Datblygiad Newydd /New Development at Frondeg Terrace

Published: Friday 21 June 2019
Datblygiad Newydd /New Development at Frondeg Terrace

Pobl is excited to announce a new development soon to be available at Frondeg Terrace, Llanelli.

Mae pobl yn gyffroes iawn i gyhoeddi  datblygiad newydd fydd ar gael yn Teras Frondeg, Llanelli

 

This site will consist of flats and houses and will be advertised from Friday 28th June 2019.

Bydd y safle newydd yn cynnwys flatiau a tai ac byddant yn cael ei hysbysebu o ddydd Gwener 28fed o Fehefin 2019

 

All properties will be allocated under the Local Lettings Policy as agreed by the Carmarthenshire Partnership.

Byddant yn cael ei  cyflewni o dan y polisi gosodiadau tai lleol mewn cytundeb gyda partneriaieth Sir Gaerfyrddin.


WIND STREET AMMANFORD

Published: Friday 17 May 2019
WIND STREET AMMANFORD

6 dau ystafell wely cartefi eco yn dod  cyn bo hir

6 Two Bed Eco Homes coming soon

Mae ‘Coastal Housing Group’ yn rhoi cyfle cyffrous I 6 deuluoedd i fyw yn y ddwy ystafell wely isod sydd yn cartrefi eco ( 3 pobl uchafswm) 

Am fwy o wybodaeth fel I rhoi  cais I’r teiau isod, dewch i weld ni ar ein diwrnod agored neu cysylltwch â ni ar 0172 479200.

Dewch o hyd I ni gyferbyn Rhydaman clwb cymdeithasol.

Coastal Housing Group is providing an exciting opportunity for 6 families to live in these two bedroom (3 person max) eco homes

For further information about applying for these properties, please come to our open day or contact us on 01792 479200

Find us opposite Ammanford Social Club

 

Diwrnod Agored Mai 21 2019

3:30pm – 6:00pm

Open Day 21st May 2019

3:30pm – 6:00pm

 

 

 


Ar werth / For Sale

Published: Monday 1 April 2019
Ar werth / For Sale

I ddod cyn bo hir: bydd tai â dwy a thair ystafell wely ar safle Parc Brynderi yn Llanelli ar werth yn fuan. Daliwch i edrych fel nad ydych yn colli’r cyfle.

Coming Soon: two and three bed houses on the Parc Brynderi site in Llanelli to be for sale shortly. Keep checking here so you don’t miss out.