Skip to content
Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Latest news

Gwaun Cae Gurwen

Published: Monday 24 February 2020

 

2 Ystafell Wely 3 Person diwedd y teras

Rhent wythnosol: £ 91.58

Mae'r eiddo'n Barod i'w osod

Cyfeiriad eiddo: 16 Water St, Gwaun-Cae-Gurwen.

Math gwresogi: Olew.

 

2 Bedroom 3 Person end of terrace House

Weekly rent: £91.58

The property is Ready to let

Property address: 16 Water St, Gwaun-Cae-Gurwen.

Heating type: Oil.

 

Please contact Kelly Ogden, Pobl Group Kelly.ogden@poblgroup.co.uk to show interest.


Datblygiad Newydd /New Development Garreglwyd

Published: Wednesday 8 January 2020

Rhagor o newyddion da! Mae Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn adeiladu tai newydd yng Ngarreglwyd, Pen-bre.

Bydd y cartrefi newydd sbon hyn yn barod ym mis Chwefror a byddwn yn hysbysebu ar wefan Canfod Cartref ym mis Ionawr. I ddechrau bydd pedwar tŷ 2 ystafell wely a dau dŷ 4 ystafell wely ar gael.

Bydd pob eiddo yn cael ei osod yn unol â Pholisi Gosodiadau Lleol cyhoeddedig

Mae angen i unrhyw ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y datblygiad Tai Cyngor newydd hwn sicrhau eu bod ar y gofrestr tai cyn yr hysbyseb ym mis Ionawr. Cysylltwch â'n Tîm Dewisiadau Tai drwy ffonio 01554 899389.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

More good news! Carmarthenshire County Council is also building new houses in Garreglwyd, Pembrey.

These brand-new homes will be ready in February and we will be advertising on Canfod Cartef in January.  Initially there will be four 2-bedroom houses and two 4-bed houses available.

All properties will be let under a published Local Lettings Policy

Any applicants interested in this new Council Housing development need to make sure that they are on the Housing register prior to the January advertisement. Please contact our Housing options Team on 01554 899389.


Brand new development

Published: Wednesday 18 December 2019

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gyffro i gyd wrth gyhoeddi datblygiad newydd sbon yng Nghlos Wern Las (Amanwy/Dylan), Llanelli.

Bydd y cam cyntaf o dai ynni-effeithlon newydd yn cael eu hysbysebu ar Canfod Cartref ym mis Ionawr 2020. Bydd hyn yn cynnwys dau dŷ 4 ystafell wely a ddeg tŷ 2 ystafell wely.

Bydd pob eiddo'n cael ei osod o dan Bolisi Gosodiadau Lleol wedi'i gyhoeddi.

Mae angen i unrhyw ymgeisydd sydd â diddordeb yn y datblygiad Tai Cyngor newydd hwn sicrhau ei fod ar y gofrestr tai cyn yr hysbyseb ym mis Ionawr. Cysylltwch â'r Tîm Dewisiadau Tai drwy ffonio 01554 899389.

============================================================================================

Carmthenshire County Council Is excited to announce a brand-new development at Clos Wern Las (Amanwy/Dylan), Llanelli

The first phase of new energy efficient homes will be advertised on Canfod Cartref in January 2020. This will consist of two 4-Bedroom houses and ten 2-bedroom houses.

All properties will be let under a published Local Lettings Policy

Any applicants interested in this new Council Housing development need to make sure that they are on the Housing register prior to the January advertisement. Please contact our Housing options Team on 01554 899389.


Maes y Bryn, Llangennech

Published: Tuesday 1 October 2019
Maes y Bryn, Llangennech

Mae Bro Myrddin yn gyffroes iawn i gyhoeddi datblygiad newydd fydd ar gael yn Maes Y Bryn, Llangennech. Llanelli

Bro Myrddin Housing Association is excited to announce a new development soon to be available at Maes y Bryn, Llangennech.

______________________________________________________________________________________________

Bydd y safle newydd yn cynnwys flatiau a tai ac byddant yn cael ei hysbysebu Medi ac Hydref, 2019

This site will consist of flats and houses and will be advertised in September/October 2019

______________________________________________________________________________________________

Byddant yn cael ei  cyflewni o dan y polisi gosodiadau tai lleol mewn cytundeb gyda partneriaieth Sir Gaerfyrddin.

All properties will be allocated under the Local Lettings Policy as agreed by the Carmarthenshire Partnership.


Datblygiad Newydd /New Development at Frondeg Terrace

Published: Friday 21 June 2019
Datblygiad Newydd /New Development at Frondeg Terrace

Pobl is excited to announce a new development soon to be available at Frondeg Terrace, Llanelli.

Mae pobl yn gyffroes iawn i gyhoeddi  datblygiad newydd fydd ar gael yn Teras Frondeg, Llanelli

 

This site will consist of flats and houses and will be advertised from Friday 28th June 2019.

Bydd y safle newydd yn cynnwys flatiau a tai ac byddant yn cael ei hysbysebu o ddydd Gwener 28fed o Fehefin 2019

 

All properties will be allocated under the Local Lettings Policy as agreed by the Carmarthenshire Partnership.

Byddant yn cael ei  cyflewni o dan y polisi gosodiadau tai lleol mewn cytundeb gyda partneriaieth Sir Gaerfyrddin.