Latest news

Datblygiad Newydd /New Development at Frondeg Terrace

Published: Friday 21 June 2019

Pobl is excited to announce a new development soon to be available at Frondeg Terrace, Llanelli.

Mae pobl yn gyffroes iawn i gyhoeddi  datblygiad newydd fydd ar gael yn Teras Frondeg, Llanelli

 

This site will consist of flats and houses and will be advertised from Friday 28th June 2019.

Bydd y safle newydd yn cynnwys flatiau a tai ac byddant yn cael ei hysbysebu o ddydd Gwener 28fed o Fehefin 2019

 

All properties will be allocated under the Local Lettings Policy as agreed by the Carmarthenshire Partnership.

Byddant yn cael ei  cyflewni o dan y polisi gosodiadau tai lleol mewn cytundeb gyda partneriaieth Sir Gaerfyrddin.

WIND STREET AMMANFORD

Published: Friday 17 May 2019

6 dau ystafell wely cartefi eco yn dod  cyn bo hir

6 Two Bed Eco Homes coming soon

Mae ‘Coastal Housing Group’ yn rhoi cyfle cyffrous I 6 deuluoedd i fyw yn y ddwy ystafell wely isod sydd yn cartrefi eco ( 3 pobl uchafswm) 

Am fwy o wybodaeth fel I rhoi  cais I’r teiau isod, dewch i weld ni ar ein diwrnod agored neu cysylltwch â ni ar 0172 479200.

Dewch o hyd I ni gyferbyn Rhydaman clwb cymdeithasol.

Coastal Housing Group is providing an exciting opportunity for 6 families to live in these two bedroom (3 person max) eco homes

For further information about applying for these properties, please come to our open day or contact us on 01792 479200

Find us opposite Ammanford Social Club

 

Diwrnod Agored Mai 21 2019

3:30pm – 6:00pm

Open Day 21st May 2019

3:30pm – 6:00pm

 

 

 

Ar werth / For Sale

Published: Monday 1 April 2019

I ddod cyn bo hir: bydd tai â dwy a thair ystafell wely ar safle Parc Brynderi yn Llanelli ar werth yn fuan. Daliwch i edrych fel nad ydych yn colli’r cyfle.

Coming Soon: two and three bed houses on the Parc Brynderi site in Llanelli to be for sale shortly. Keep checking here so you don’t miss out.

Coming Soon

Published: Wednesday 27 March 2019

Coming soon.

First homes available will advertised on 29th March 2019.

If you are a current applicant you must register using your login details before the 29/03/19 or you won’t be able to bid on anything.